BOMBYXMORI [UNDER CONSTRUCTION]

actor
Masatoshi NAGASE
Hiroshi OGUCHI
Hidetoshi NISHIJIMA
Ryo KASE
Kumiko ASO
KEE
Akino NOGUCHI
JIUMU
Sakichi SATO
Miwako ICHIKAWA
Makoto AYUKAWA
Gaku
Akira EMOTO
Miyako KODA

director
Shinichiro ARAKAWA

bombyxmori02bombyxmori01